CYFARWYDDWYR ANGLADDAU

Angladdau Gwyrdd

Mae hi’n ffaith fod ymwybyddiaeth cyhoeddus tuag at y math hwn o angladd yn codi, sydd yn cael ei adlewyrchu yn rhifau’r safleoedd hyn sydd ar gynnydd yn y DU, ac fel aelodau o’r Association of Green Funeral Directors rydym yn gefnogol iawn i’r math hwn o angladd.

RO013

I’r perwyl hwn fe ddefnyddir eirch o’n amrediad ‘ecogyfeillgar’, a all gynnig steil ac eto rhywbeth ychydig yn wahanol! Defnyddiwn sawl safle yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru a thu draw.